DASAR PRIVASI APPLE ARCADE

 

DASAR PRIVASI

NOTIS PRIVASI APPLE ARCADE TT GAMES LIMITED (“TT GAMES”)

Tarikh Berkuat Kuasa:  1 Julai 2021

 

Notis Privasi ini adalah mengenai cara TT Games akan mengumpul dan menggunakan sebarang maklumat yang anda berikan kepada kami apabila anda menggunakan permainan kami yang ditawarkan dalam Apple Arcade.  

Jika anda memerlukan bantuan untuk memahami dokumen ini atau Notis Privasi Apple, anda seharusnya meminta penjaga anda untuk membaca dan berbincang dengan anda mengenainya.

APAKAH MAKLUMAT YANG KAMI KUMPUL DARIPADA ANDA?

Maklumat mengenai permainan dan peranti anda seperti komputer atau telefon pintar anda

Kami menggunakan penyelesaian yang disediakan oleh Apple seperti Game Center dalam permainan kami di Apple Arcade untuk meningkatkan fungsi permainan supaya anda boleh menyertai papan pendahulu, permainan berbilang pemain dan mengesan pencapaian.  Apabila anda melawat atau bermain salah satu permainan kami, maklumat mengenai peranti anda, ID Game Center dan cara anda menggunakan permainan mungkin dihantar ke Game Center untuk pencapaian dan bagi menyokong kefungsian permainan ini. Selain itu, kami mungkin mengumpul kategori umum bagi maklumat bukan peribadi yang berikut untuk membantu kami lebih memahami dan menambah baik permainan serta untuk tujuan analisis umum (seperti pengguna harian, mingguan dan bulanan): (i) maklumat pendaftaran/log masuk seperti log masuk harian, yang membantu kami memahami penglibatan pemain; (ii) interaksi dengan antara muka pengguna seperti naik taraf kad dan pemilihan juara, yang membantu kami memahami pemilihan pemain terhadap butang permainan dan pilihan menu, (iii) permainan dan inventori seperti masa menunggu, kadar penggunaan kad dan inventori emote, yang membantu kami lebih memahami permainan dan mengimbangi pengalaman permainan; (iv) transaksi seperti kesan item, klik pada item dan pembelian item, yang membantu kami mengimbangi inventori kedai, dan (v) kemajuan, seperti tindakan acara dan interaksi musim yang membantu kami mengimbangi kesukaran misi dan lebih memahami kemajuan pemain melalui permainan. Jika anda menghubungi kami untuk mendapatkan bantuan sokongan pelanggan, kami juga mungkin mengumpul ID sokongan dan mendapatkan semula data pemain menggunakan ID Game Center anda. Jika anda berumur di bawah 13 tahun (atau umur minimum yang setara dalam bidang kuasa kanak-kanak yang berkaitan), seperti yang ditentukan oleh Apple, kami mengehadkan pengumpulan dan penggunaan data kami kepada pengenal pasti berterusan bagi menyokong operasi dalaman permainan sahaja.

Apabila anda menghubungi kami

Jika anda menghubungi kami melalui e-mel atau menggunakan borang dalam talian, kami akan meminta beberapa maklumat daripada anda. Contohnya, nama dan alamat e-mel anda. Kami juga akan meminta anda untuk memberitahu sebab anda menghubungi kami. Selepas kami membantu anda, kami akan memadamkan maklumat anda.

CARA KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT ANDA

Kami menggunakan maklumat anda untuk pelbagai tujuan.

 

Tempat kami mempunyai kepentingan sah

Penggunaan maklumat anda amat penting bagi kami. Demi memastikan perkara adil bagi anda, kami mempunyai sesuatu yang disebut "kepentingan sah". Apabila kami mempunyai kepentingan sah dan kami menggunakan maklumat anda, kami perlu memastikan anda tidak akan dikecewakan.

 

Contohnya, kami mempunyai kepentingan sah supaya kami boleh:

 

Sekiranya undang-undang memerlukan kami untuk menggunakan maklumat anda dan/atau untuk mencegah jenayah

Sekiranya undang-undang memerlukan kami untuk menggunakan maklumat anda atau untuk mencegah jenayah, kami akan melakukannya. Sebagai contoh:

 

BAGAIMANAKAH KAMI BERKONGSI MAKLUMAT ANDA?

Pembantu kami (penyedia perkhidmatan)

Kadangkala, kami mempunyai pembantu yang memastikan permainan dan aplikasi mudah alih kami adalah hebat. Kami memastikan pembantu kami menyimpan maklumat anda dengan selamat.

Sekiranya undang-undang memerlukan kami berkongsi maklumat anda

Kadangkala, TT Games, rakan dan pembantu kami perlu berkongsi maklumat anda dengan orang lain apabila dikehendaki oleh undang-undang. Sebagai contoh, polis mungkin meminta kami berkongsi maklumat anda. Kami perlu berkongsi maklumat anda jika itu akan membantu kami menghentikan seseorang daripada melakukan perkara buruk atau jenayah. Kami juga perlu berkongsi maklumat anda jika maklumat itu dapat membantu kami melindungi anda atau orang lain.

Sekiranya kami menjual perniagaan kami

Sekiranya kami menjual atau menyusun semula perniagaan kami, kami akan berkongsi maklumat anda dengan pemilik baharu.

Sekiranya anda atau penjaga anda memberikan kebenaran kepada kami

Sekiranya anda atau penjaga anda memberikan kebenaran kepada kami untuk berkongsi maklumat anda, kami akan berkongsi maklumat anda dengan cara yang kami terangkan pada masa itu.

MENGHANTAR MAKLUMAT ANDA KE SELURUH DUNIA

Kami mempunyai pejabat di seluruh dunia. Kadangkala, kami perlu menghantar maklumat anda ke negara lain. Biasanya, maklumat dihantar ke Amerika Syarikat tempat TT Games dan pembantu kami akan menggunakan maklumat anda dengan cara yang telah kami terangkan dalam Notis Privasi ini. Anda perlu tahu bahawa sesetengah negara tidak mempunyai undang-undang yang melindungi maklumat anda menggunakan cara yang sama. Jika anda atau penjaga anda ingin mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai cara kami menghantar maklumat anda ke seluruh dunia, anda boleh menghubungi kami dengan menggunakan maklumat di Bahagian “Hubungi Kami” di penghujung Notis Privasi ini.

KAMI INGIN MEMASTIKAN MAKLUMAT ANDA ADALAH SELAMAT

Kami mengambil langkah-langkah demi melindungi maklumat anda daripada diperoleh orang lain. Kami juga memastikan kami tidak menyimpan maklumat anda terlalu lama. Sekiranya kami memerlukan maklumat anda untuk tujuan kami sendiri, kami akan menyimpan maklumat anda selama tiga tahun selepas kali terakhir anda menghubungi pasukan sokongan pelanggan kami atau berinteraksi dengan kami. Kadangkala, undang-undang mengkehendaki kami menyimpan maklumat anda lebih lama daripada ini. Kami mungkin perlu menyimpan maklumat anda lebih lama untuk melindungi anda dan kami.

HAK DAN PENDEDAHAN PRIVASI CALIFORNIA DAN CCPA

 

Jika anda memerlukan bantuan untuk memahami bahagian Hak dan Pendedahan Privasi California dan CCPA, anda seharusnya meminta penjaga anda untuk membaca dan berbincang dengan anda mengenainya.

Bahagian Hak dan Pendedahan Privasi California dan CCPA ini kali terakhir dikemas kini pada 1 Julai 2020 dan mengemukakan kewajipan dan hak undang-undang yang ditetapkan dalam Akta Privasi Pengguna California (“CCPA”) dan undang-undang lain yang hanya terpakai kepada penduduk California. Kewajipan dan hak ini terpakai pada perniagaan yang menjalankan perniagaan di California dan kepada penduduk California dan maklumat yang mengenal pasti, berkaitan, menerangkan, cukup mampu untuk dikaitkan dengan, atau dapat dikaitkan, secara langsung atau tidak langsung, dengan pengguna atau isi rumah California (“Maklumat California”). Itu tidak terpakai pada maklumat yang telah dibatalkan pengenalpastian atau teragregat seperti yang disediakan oleh CCPA. 

 

MAKLUMAT CALIFORNIA YANG TELAH KAMI KUMPUL DAN KONGSI

 

Bahagian ini memberikan maklumat yang diperlukan oleh penduduk California untuk menggunakan hak mereka ke atas Maklumat California mereka. Berikut ialah maklumat mengenai Maklumat California yang telah kami kumpul dan kongsi mengenai pengguna pada tahun sebelum kali terakhir bahagian ini dikemas kini.

 

 

Maklumat California yang Telah Kami Kumpul

 

Pada tahun sebelum kali terakhir bahagian ini dikemas kini, kami mungkin telah mengumpul kategori Maklumat California yang berikut:

 

 

Kami mungkin telah mengumpul kategori Maklumat California ini untuk tujuan perniagaan atau komersial yang berikut:

 

 

Kami mungkin telah memperoleh Maklumat California daripada pelbagai sumber, termasuk:

 

 

Pendedahan Maklumat California:

 

Pada tahun sebelum kali terakhir bahagian ini dikemas kini, kami mungkin telah mendedahkan kategori Maklumat California yang berikut kepada pihak ketiga:

 

 

Kami mungkin telah mendedahkan setiap kategori Maklumat California ini kepada kategori pihak ketiga yang berikut:

 

 

HAK PRIVASI CALIFORNIA ANDA UNTUK MEMINTA PENDEDAHAN MAKLUMAT ANDA YANG KAMI KUMPUL DAN KONGSI

 

Jika anda seorang penduduk California, CCPA memberi anda hak untuk meminta maklumat tertentu mengenai amalan kami berhubung dengan Maklumat California. Secara khusus, anda boleh meminta maklumat berikut:

 

 

Anda boleh menyerahkan permintaan kepada kami untuk meminta maklumat tambahan yang berikut:

 

 

HAK ANDA UNTUK MEMINTA PEMADAMAN MAKLUMAT CALIFORNIA

 

Atas permintaan anda, kami akan memadamkan Maklumat California yang telah kami kumpul mengenai anda kecuali dalam situasi yang memerlukan kami menggunakan maklumat tersebut untuk: menyediakan produk atau perkhidmatan yang anda minta; melaksanakan kontrak yang kami buat dengan anda; mengekalkan fungsi atau keselamatan sistem kami; mematuhi atau menggunakan hak yang diperuntukkan oleh undang-undang; atau menggunakan maklumat secara dalaman dengan cara yang sesuai dengan konteks di mana anda memberikan maklumat kepada kami atau sesuai dengan jangkaan anda berdasarkan hubungan anda dengan kami.

 

KAMI TIDAK MENJUAL MAKLUMAT CALIFORNIA ANDA

 

CARA MENGGUNAKAN HAK CALIFORNIA ANDA

Anda boleh menggunakan hak anda untuk meminta akses kepada atau pemadaman Maklumat California anda dengan menghubungi kami atau melawat Pusat Privasi kami.  Anda juga boleh menghubungi talian tanpa tol kami di 833-WB-PRVCY (833-927-7829) atau TTY: 833-PRVCY-TT (833-778-2988) dan ejen kami akan membantu anda menyerahkan permintaan.  Secara amnya, permintaan ini adalah percuma. Apabila anda menyerahkan permintaan, biasanya kami akan meminta anda memberikan alamat e-mel yang akan kami hubungi untuk mengesahkan permintaan tersebut tidak diserahkan secara palsu.

 

Sebagai tambahan, untuk permintaan akses dan pemadaman, kami akan menggunakan perkhidmatan pengesahan pihak ketiga untuk mengesahkan identiti anda.  Perkhidmatan pengesahan kami melakukannya dengan memadankan maklumat yang anda berikan dengan maklumat anda yang disimpan dalam rekod atau jika perlu, dengan membenarkan anda menyerahkan dokumen yang membuktikan identiti anda.

 

Jika anda ialah ibu bapa kepada kanak-kanak di bawah 13 tahun, anda juga boleh menyerahkan permintaan bagi pihak anak anda.  Dalam keadaan itu, kami akan meminta anda memberikan alamat e-mel anak anda bagi mengesahkan identiti anda dan menyerahkan borang yang ditandatangani untuk memberi kebenaran kepada kami bagi meneruskan permintaan berkenaan Maklumat California anak anda. 

 

Anda juga boleh melantik seorang ejen berdaftar untuk menyerahkan permintaan bagi pihak anda.  Untuk melakukannya, kami memerlukan (1) surat kuasa wakil yang sah atau (2) kebenaran bertulis yang telah ditandatangani daripada anda.  Sekiranya ejen berdaftar anda memberikan kebenaran bertulis yang telah ditandatangani, kami mungkin juga perlu mengesahkan identiti anda dan/atau terus menghubungi anda untuk mengesahkan kebenaran bagi meneruskan permintaan.

 

Ejen berdaftar anda boleh membuat permintaan dengan menghubungi talian tanpa tol kami di 833-WB-PRVCY (833-927-7829) atau TTY: 833-PRVCY-TT (833-778-2988).

 

SOKONGAN KAMI UNTUK MENGGUNAKAN HAK DATA ANDA

 

Anda berhak untuk tidak menerima perlakuan diskriminatif jika anda menggunakan hak yang diterangkan dalam bahagian Dasar Privasi ini.  Kami komited untuk memberi anda kawalan terhadap Maklumat California anda, kami tidak akan merugikan anda jika anda memilih untuk menggunakan hak anda.  

 

PENGGUNA CALIFORNIA DI BAWAH 16 TAHUN

 

CCPA mempunyai peraturan khusus berkenaan penggunaan Maklumat California daripada pengguna di bawah 16 tahun.  Secara khusus, selaras dengan CCPA, jika kami secara sedar mengumpul Maklumat California bagi pengguna bawah umur 16 tahun, kami tidak akan menjual maklumat tersebut melainkan kami mendapat kebenaran afirmatif untuk melakukannya.  Sekiranya pengguna berumur di antara 13 hingga 16 tahun, pengguna itu boleh memberikan kebenaran tersebut; jika pengguna berumur di bawah 13 tahun, ibu bapa atau penjaga pengguna itu mesti memberikan kebenaran. Kami tidak menjual Maklumat California anda. 

 

Jika anda ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara kami mengendalikan Maklumat California daripada pengguna di bawah umur 16 tahun atau anda mempunyai pertanyaan mengenai amalan maklumat ini, anda boleh menghubungi kami di wmprivacy@warnermediagroup.com atau di WarnerMedia Privacy Office, 4000 Warner Blvd., Bldg. 160, Burbank, CA 91522.

 

PENGGUNA CALIFORNIA DI BAWAH 18 TAHUN

 

Pengguna California yang merupakan pengguna permainan yang berdaftar dan berumur di bawah 18 tahun boleh meminta pemadaman kandungan atau maklumat yang disiarkan oleh mereka dalam permainan. Kami akan membuang kandungan atau maklumat tersebut apabila dikehendaki oleh undang-undang. Untuk meminta pemadaman kandungan atau maklumat yang anda siarkan di Laman, anda boleh menghubungi kami di wmprivacy@warnermediagroup.com atau di WarnerMedia Privacy Office, 4000 Warner Blvd., Bldg. 160, Burbank, CA 91522. 

 

Namun, walaupun kami telah membuang kandungan atau maklumat yang anda siarkan, kami tidak boleh mencegah sepenuhnya penggunaan atau pendedahan kandungan atau maklumat tersebut oleh orang lain selepas anda berkongsi di forum yang tersedia kepada pengguna umum.  

 

KEMAS KINI

Dari semasa ke semasa, kami mungkin mengemas kini Notis Privasi ini. Kami akan memberitahu anda mengenai perubahan besar tentang cara kami menggunakan maklumat anda dengan meletakkan tanda di laman web kami atau dengan menghantar mesej e-mel kepada penjaga anda, jika dia menghubungi kami. Anda disyorkan agar kembali ke halaman ini sekali-sekala untuk mengetahui cara kami melindungi maklumat anda.

CARA MENGHUBUNGI KAMI

Sila hubungi kami sekiranya anda atau penjaga anda mempunyai pertanyaan mengenai Notis Privasi ini. Anda juga boleh meminta untuk mengakses maklumat anda, membetulkan sebarang kesilapan, meminta kami memadamkannya atau kadangkala, menghentikan kami daripada menggunakannya. Malah, anda boleh meminta kami menghantarkannya kepada orang lain. Jika kami meminta penjaga anda untuk membenarkan kami menggunakan maklumat anda, mereka boleh menghentikan kami menggunakannya.

Untuk menghubungi kami, anda boleh menghantar e-mel kepada kami di wmprivacy@warnermediagroup.com atau menulis kepada kami di alamat berikut:

 

Warner Media Privacy Office

4000 Warner Blvd., Bldg. 160

Burbank, CA 91522

Talian Bebas Tol: 833-WB-PRVCY (833-927-7829) atau TTY: 833-PRVCY-TT (833-778-2988)