PRIVACYBELEID APPLE ARCADE

 

PRIVACYBELEID

PRIVACYVERKLARING TT GAMES LIMITED ('TT GAMES') APPLE ARCADE

Ingangsdatum:  1 juli 2021

 

Deze Privacyverklaring legt uit hoe TT Games alle aan ons verstrekte gegevens verzamelt en gebruikt wanneer je onze games gebruikt die binnen Apple Arcade worden aangeboden.  

Als je hulp nodig hebt om dit document of de Privacyverklaring van Apple te begrijpen, kun je de persoon die voor je zorgt vragen het te lezen en er met je over te praten.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE OVER JOU?

Gegevens over je gameplay en apparaat, zoals je computer of smartphone

We gebruiken door Apple verstrekte oplossingen zoals Game Center in onze games binnen Apple Arcade om de gamefunctionaliteit te verbeteren, zodat je kunt deelnemen aan klassementen, multiplayergames en je je achievements kunt bijhouden.  Als je een van onze games bezoekt of speelt, kunnen gegevens over je apparaat, Game Center-ID en hoe je onze game gebruikt naar Game Center worden gestuurd voor achievements en om de functionaliteit van deze game te ondersteunen. Daarnaast kunnen we de volgende algemene categorieën niet-persoonlijke gegevens verzamelen om ons te helpen de gameplay beter te begrijpen en te verbeteren, en voor algemene analysedoeleinden (zoals dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse gebruikers): (i) registratie-/inloggegevens, zoals dagelijkse login, die ons helpen de betrokkenheid van spelers te begrijpen; (ii) interacties met gebruikersinterfaces, zoals kaartupgrades en kampioenselecties, die ons helpen de selecties van knoppen en menuopties van de game door spelers te begrijpen, (iii) gameplay en inventaris, zoals wachttijden, de mate van kaartgebruik en emote-inventaris, die ons helpen de gameplay beter te begrijpen en de game-ervaringen in evenwicht te brengen; (iv) transacties, zoals vertoningen van items, klikken op items en aankopen van items, die ons helpen de winkelvoorraad op orde te houden, en (v) voortgang, zoals evenementenacties en seizoensinteracties, die ons helpen de moeilijkheidsgraad van missies af te stemmen en de voortgang van spelers door de game beter te begrijpen. Als je contact met ons opneemt voor klantenservice, kunnen we ook een support-ID verzamelen en spelergegevens ophalen met behulp van je Game Center-ID. Als je jonger bent dan 13 jaar (of de equivalente minimumleeftijd voor een kind in het relevante rechtsgebied waar je woont), zoals bepaald door Apple, beperken we het verzamelen en gebruiken van gegevens tot permanente identificatiemiddelen om alleen de interne werking van de game te ondersteunen.

Als je contact met ons opneemt

Als je via e-mail of een online formulier contact met ons opneemt, zullen we je om bepaalde gegevens vragen. Dit zijn bijvoorbeeld je naam en e-mailadres. We zullen je ook vragen om ons te vertellen waarom je contact met ons opneemt. Als we je hebben geholpen, zullen we je gegevens verwijderen.

HOE WE JE GEGEVENS GEBRUIKEN

We gebruiken je gegevens om verschillende redenen.

 

Waar we een gerechtvaardigd belang hebben

Wanneer het gebruik van je gegevens erg belangrijk voor ons is, maar nog steeds eerlijk voor jou is, hebben we iets dat een 'gerechtvaardigd belang' wordt genoemd. Wanneer we een gerechtvaardigd belang hebben en we jouw gegevens gebruiken, moeten we er zeker van zijn dat je er niet overstuur van raakt.

 

We hebben bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang zodat we:

 

Als de wet zegt dat we je gegevens moeten gebruiken en/of om een misdrijf te voorkomen

Als de wet zegt dat we je gegevens moeten gebruiken of om een misdrijf te voorkomen, dan zullen we dat doen. Bijvoorbeeld:

 

HOE DELEN WE JE GEGEVENS?

Onze helpers (dienstaanbieders)

Soms hebben we helpers die ervoor zorgen dat onze games en mobiele apps geweldig zijn. We zorgen ervoor dat onze helpers je gegevens veilig houden.

Als de wet zegt dat we je gegevens moeten delen

TT Games, onze vrienden en onze helpers zullen je gegevens soms met andere mensen moeten delen als de wet dat zegt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de politie ons daarom vraagt. We moeten je gegevens delen als dit ons helpt te voorkomen dat mensen slechte dingen doen of misdaden plegen. We moeten je gegevens ook delen als dit ons helpt om jou of andere mensen te beschermen.

Als we ons bedrijf verkopen

Als we ons bedrijf verkopen of reorganiseren, delen we je gegevens met de nieuwe eigenaar.

Als jij of de persoon die voor je zorgt ons toestemming geeft

Als jij of de persoon die voor je zorgt ons toestemming geeft om je gegevens ergens voor te delen, dan delen wij je gegevens op de manier die wij op dat moment omschrijven.

JE GEGEVENS OVER DE HELE WERELD VERSTUREN

We hebben overal ter wereld kantoren. Soms moeten we je gegevens naar een ander land sturen. Meestal is dat naar de Verenigde Staten, waar TT Games en onze helpers je gegevens zullen gebruiken op de manier die we al hebben beschreven in deze Privacyverklaring. Het is belangrijk om te onthouden dat sommige landen geen wetten hebben die je gegevens op dezelfde manier beschermen. Als jij of de persoon die voor je zorgt meer informatie wil hebben over hoe we je gegevens over de hele wereld versturen, kun je contact met ons opnemen met behulp van de informatie in het gedeelte 'Contact met ons opnemen' aan het eind van deze Privacyverklaring.

WE WILLEN JE GEGEVENS VEILIG HOUDEN

We nemen maatregelen om je gegevens te beschermen om te voorkomen dat andere mensen er toegang tot krijgen. We zorgen er ook voor dat jouw gegevens niet te lang worden bewaard. Als we je gegevens voor onze eigen doeleinden nodig hebben, bewaren we je gegevens gedurende drie jaar nadat je voor het laatst contact met ons klantenserviceteam hebt opgenomen of met ons hebt gecommuniceerd. Soms zegt de wet dat we je gegevens langer moeten bewaren. Het kan zijn dat we je gegevens langer moeten bewaren om jou en ons te beschermen.

CALIFORNIË- EN CCPA-PRIVACYRECHTEN EN OPENBAARMAKINGEN

 

Als je hulp nodig hebt om het gedeelte Californië- en CCPA-privacyrechten en openbaarmakingen te begrijpen, kun je de persoon die voor je zorgt vragen het te lezen en er met je over te praten.

Dit gedeelte over de Californië- en CCPA-privacyrechten en openbaarmakingen is voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2020 en behandelt de wettelijke verplichtingen en rechten zoals die zijn vastgelegd in de California Consumer Privacy Act ('CCPA') en andere wetten die alleen van toepassing zijn op inwoners van Californië. Deze verplichtingen en rechten zijn van toepassing op bedrijven die zakendoen in Californië en op inwoners van Californië en gegevens die identificeren, betrekking hebben op, beschrijven, redelijkerwijs kunnen worden geassocieerd met, of redelijkerwijs in verband kunnen worden gebracht, direct of indirect, met consumenten of huishoudens in Californië ("Californië-Informatie"). Ze zijn niet van toepassing op gegevens die zijn geanonimiseerd of geaggregeerd zoals verstrekt door CCPA. 

 

CALIFORNIË-INFORMATIE DIE WE HEBBEN VERZAMELD EN GEDEELD

 

Dit gedeelte bevat de informatie die inwoners van Californië nodig hebben om hun rechten op hun Californië-Informatie uit te oefenen. Hier is informatie over de Californië-Informatie die we hebben verzameld van en gedeeld over consumenten in het jaar voordat dit gedeelte voor het laatst werd bijgewerkt.

 

 

Californië-Informatie die we hebben verzameld

 

In het jaar voordat dit gedeelte voor het laatst is bijgewerkt, hebben we mogelijk de volgende categorieën Californië-Informatie verzameld:

 

 

We hebben deze categorieën Californië-Informatie mogelijk verzameld voor de volgende zakelijke of commerciële doeleinden:

 

 

We hebben mogelijk Californië-Informatie verkregen uit verschillende bronnen, waaronder:

 

 

Openbaarmakingen van Californië-Informatie:

 

In het jaar voordat dit gedeelte voor het laatst is bijgewerkt, hebben we mogelijk de volgende categorieën Californië-Informatie aan derden openbaar gemaakt:

 

 

We hebben mogelijk elk van deze categorieën Californië-Informatie openbaar gemaakt aan de volgende categorieën van derden:

 

 

JE PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIË OM OPENBAARMAKING TE VERZOEKEN VAN GEGEVENS DIE WIJ OVER JE VERZAMELEN EN DELEN

 

Als je een inwoner van Californië bent, verleent de CCPA je het recht om bepaalde informatie op te vragen over onze handelwijzen met betrekking tot Californië-Informatie. In het bijzonder kun je het volgende aanvragen:

 

 

Je kunt bij ons een verzoek indienen voor de volgende aanvullende informatie:

 

 

JE RECHT OM VERWIJDERING VAN CALIFORNIË-INFORMATIE TE VERZOEKEN

 

Wanneer je dit verzoekt, zullen wij de Californië-Informatie die we over jou verzameld hebben verwijderen behalve voor situaties wanneer we die informatie nodig hebben om: je een product of dienst te leveren waarom je hebt verzocht; een overeenkomst uit te voeren die wij met je zijn aangegaan; de functionaliteit of beveiliging van onze systemen te behouden; de door de wet bepaalde rechten na te leven of uit te oefenen; of de informatie intern te gebruiken op manieren die verenigbaar zijn met de context waarin je de informatie aan ons hebt verstrekt, of die redelijkerwijs is afgestemd op je verwachtingen op basis van je relatie met ons.

 

WIJ VERKOPEN JE CALIFORNIË-INFORMATIE NIET

 

JE CALIFORNIË-RECHTEN UITOEFENEN

Je kunt je rechten uitoefenen om toegang tot of verwijdering van je Californië-Informatie te vragen door naar ons Privacycenter te gaan.  Je kunt ook gratis* contact met ons opnemen via +1 833-927-7829 of +1 833-778-2988, waarna een medewerker je zal helpen bij het indienen van een verzoek.  Deze verzoeken zijn doorgaans gratis*. *Alleen in de Verenigde Staten. Wanneer je een verzoek indient, zullen wij je gewoonlijk vragen om een e-mailadres op te geven waarmee wij contact kunnen opnemen om te bevestigen dat het verzoek niet frauduleus is ingediend.

 

Bovendien zullen we voor toegangs- en verwijderingsverzoeken een externe verificatiedienst gebruiken om te bevestigen dat jij bent wie je zegt dat je bent.  Onze verificatiedienst doet dit door de gegevens die je verstrekt te vergelijken met de gegevens die over jou in zijn administratie worden bewaard, of, indien nodig, door je toe te staan documenten in te dienen die je identiteit bewijzen.

 

Als u de ouder bent van een kind jonger dan 13 jaar, kunt u ook namens uw kind een verzoek indienen.  In dat geval zullen we u vragen het e-mailadres van uw kind op te geven, uw identiteit te verifiëren en een ondertekend formulier in te dienen dat ons machtigt om door te gaan met het verzoek met betrekking tot de Californië-Informatie over uw kind. 

 

U kunt ook een gemachtigde aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen.  Hiervoor hebben we ofwel (1) een geldige volmacht nodig, ofwel (2) een ondertekende schriftelijke toestemming van u.  In het geval dat uw gemachtigde vertegenwoordiger vertrouwt op ondertekende schriftelijke toestemming, moeten we mogelijk ook uw identiteit verifiëren en/of rechtstreeks contact met u opnemen om de toestemming te bevestigen om door te gaan met het verzoek.

 

Uw gemachtigde vertegenwoordiger kan een verzoek indienen door gratis* contact met ons op te nemen via +1 833-927-7829 of +1 833-778-2988. *Alleen in de Verenigde Staten.

 

ONZE ONDERSTEUNING VOOR DE UITOEFENING VAN JE GEGEVENSRECHTEN

 

Je hebt het recht om geen discriminerende behandeling te krijgen als je een van de rechten uitoefent die in dit gedeelte van het Privacybeleid worden uitgelegd.  We doen er alles aan om je controle te geven over je Californië-Informatie en we zullen je niet benadelen als je ervoor kiest om jouw rechten uit te oefenen.  

 

CONSUMENTEN JONGER DAN 16 JAAR IN CALIFORNIË

 

CCPA heeft specifieke regels met betrekking tot het gebruik van Californië-Informatie van consumenten onder de 16 jaar.  In het bijzonder zullen we, in overeenstemming met de CCPA, als we willens en wetens de Californië-Informatie verzamelen van een consument jonger dan 16 jaar, de informatie niet verkopen tenzij we bevestigende toestemming krijgen om dit te doen.  Als de consument tussen de 13 en 16 jaar oud is, mag de consument die toestemming geven; als de consument jonger is dan 13 jaar, moet de ouder of voogd van de consument toestemming geven. Wij verkopen je Californië-Informatie niet. 

 

Als je meer informatie wilt over hoe wij omgaan met Californië-Informatie van consumenten onder de 16 jaar, of als je vragen hebt over deze handelwijzen met betrekking tot deze informatie, kun je contact met ons opnemen door te mailen naar wmprivacy@warnermediagroup.com of te schrijven naar WarnerMedia Privacy Office, 4000 Warner Blvd., Bldg. 160, Burbank, Californië 91522, Verenigde Staten.

 

CONSUMENTEN JONGER DAN 18 JAAR IN CALIFORNIË

 

Consumenten in Californië die geregistreerde gebruikers van de game zijn en jonger zijn dan 18 jaar, kunnen een verzoek indienen om verwijdering van content of gegevens die ze op de game hebben gepost. We zullen dergelijke content of gegevens verwijderen wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Als je een verzoek wilt indienen om content of gegevens die je op de Websites hebt gepost te verwijderen, kun je contact met ons opnemen door te mailen naar wmprivacy@warnermediagroup.com of te schrijven naar WarnerMedia Privacy Office, 4000 Warner Blvd., Bldg. 160, Burbank, Californië 91522, Verenigde Staten. 

 

Maar zelfs als we de content of gegevens die je hebt gepost verwijderen, kunnen we verder gebruik of openbaarmaking van die content of gegevens door anderen niet volledig voorkomen, nadat je deze op een openbaar beschikbaar forum hebt gedeeld.  

 

UPDATES

Van tijd tot tijd kunnen we deze Privacyverklaring bijwerken. We zullen je op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in de manier waarop we je gegevens gebruiken door een melding op onze website te plaatsen of door de persoon die voor je zorgt een e-mailbericht te sturen, indien deze persoon contact met ons heeft opgenomen. We denken dat het een goed idee is om af en toe terug te komen op deze pagina om te zien hoe we je gegevens beschermen.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als jij of de persoon die voor je zorgt vragen hebben over deze Privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen. Je kunt ook vragen om toegang tot je gegevens, om eventuele fouten te herstellen, ons vragen deze te verwijderen of ons vragen het gebruik ervan stop te zetten. Je kunt ons zelfs vragen het naar iemand anders te sturen. Indien we de persoon die voor je zorgt, gevraagd hebben ermee in te stemmen om ons jouw gegevens te laten gebruiken, kan deze ons ook vragen het gebruik van je gegevens stop te zetten.

Als je contact met ons wilt opnemen, kun je e-mailen naar wmprivacy@warnermediagroup.com of kun je een brief sturen naar:

 

Warner Media Privacy Office

4000 Warner Blvd., Bldg. 160

Burbank, Californië 91522, Verenigde Staten

Gratis (alleen in de Verenigde Staten): +1 833-927-7829 of +1 833-778-2988