PRIVATLIVSPOLITIK FOR APPLE ARCADE

 

PRIVATLIVSPOLITIK

PRIVATLIVSERKLÆRING FRA TT GAMES LIMITED ("TT GAMES") FOR APPLE ARCADE

Ikrafttrædelsesdato:  1. juli 2021

 

Denne privatlivserklæring handler om, hvordan TT Games indsamler og bruger eventuelle oplysninger, som du giver til os, når du bruger de spil, som vi stiller til rådighed gennem Apple Arcade.  

Hvis du har brug for hjælp til at forstå dette dokument eller Apples anonymitetspolitik, bør du bede den person, der passer på dig, om at læse det højt og snakke med dig om det.

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI FRA DIG?

Oplysninger om dit gameplay og din enhed, f.eks. din computer eller smartphone

Vi bruger løsninger stillet til rådighed af Apple, bl.a. Game Center, i vores spil i Apple Arcade til at forbedre spilfunktioner, så du bl.a. kan dyste på ranglister, spille multiplayer og holde styr på dine bedrifter.  Når du besøger eller spiller et af vores spil, kan oplysninger om din enhed, dit Game Center-id og din brug af vores spil blive sendt til Game Center i forbindelse med oplåsning af bedrifter og for at understøtte spillets funktioner. Derudover forbeholder vi os retten til at indsamle oplysninger inden for følgende kategorier af ikke-personlige oplysninger for at få en bedre forståelse for og forbedre gameplayet og til generelle analyseformål (f.eks. antal daglige, ugentlige eller månedlige brugere): (i) tilmeldings- og loginoplysninger, f.eks. daglig loginfrekvens, hvilket hjælper os med at forstå spillerengagementet; (ii) interaktioner med brugergrænseflader, herunder kortopgraderinger og valg af mestre, hvilket hjælper os med at forstå spillernes valg af spilknapper og menuindstillinger, (iii) gameplay og lager, herunder ventetider, brugsfrekvens for kort og emote-lager, hvilket hjælper os med at forstå gameplayets flow og afbalancere spillet; (iv) transaktioner, herunder visninger af genstande, klik på genstande og køb af genstande, hvilket hjælper os med at afbalancere butikkens lager, og (v) fremskridt, herunder begivenhedshandlinger og sæsoninteraktioner, hvilket hjælper os med at afbalancere sværhedsgraden for missioner og forstå spillernes fremskridt og vej gennem spillet. Hvis du kontakter vores kundeservice for at få hjælp, forbeholder vi os også retten til at indsamle et support-id og indsamle spillerdata ved hjælp af dit Game Center-id. Hvis du er under 13 år (eller den tilsvarende minimumsalder i den relevante jurisdiktion) ifølge Apples vurdering, begrænser vi vores indsamling og brug af data til udelukkende at omfatte vedvarende indikatorer, der er nødvendige for at afvikle spillet.

Når du kontakter os

Hvis du kontakter os via e-mail eller en onlineformular, vil vi bede dig om nogle oplysninger. Det vil bl.a. være dit navn og din e-mailadresse. Vi vil også bede dig om at fortælle os, hvorfor du kontakter os. Når vi har hjulpet dig, sletter vi dine oplysninger.

HVORDAN BRUGER VI DINE OPLYSNINGER?

Vi bruger dine oplysninger til forskellige formål.

 

Når vi har en legitim interesse

Når det er vigtigt for os at bruge dine oplysninger, men samtidig også skal være fair for dig, benytter vi os af noget, der hedder "legitim interesse". Når vi bruger dine oplysninger ud fra en legitim interesse, er det vigtigt for os, at det ikke er et problem for dig.

 

Vi har bl.a. en legitim interesse i at:

 

Hvis loven siger, at vi skal bruge dine oplysninger og/eller for at forhindre en forbrydelse

Hvis loven siger, at vi skal bruge dine oplysninger, eller hvis vi har mulighed for at forhindre en forbrydelse, gør vi det. F.eks.:

 

HVORDAN DELER VI DINE OPLYSNINGER?

Vores hjælpere (serviceudbydere)

Nogle gange bruger vi hjælpere til at sikre, at vores spil og mobilapps er fantastiske. Vi sørger for, at vores hjælpere beskytter dine oplysninger.

Hvis loven siger, at vi skal dele dine oplysninger

TT Games, vores venner og vores hjælpere vil nogle gange være nødt til at dele dine oplysninger med andre parter, hvis loven påbyder det. Det kan f.eks. ske, hvis politiet beder os om det. Vi er nødt til at dele dine oplysninger, hvis det kan hjælpe os med at forhindre nogen i at foretage sig noget skidt eller begå kriminalitet. Vi er også nødt til at dele dine oplysninger, hvis det kan hjælpe os med at beskytte dig eller andre.

Hvis vi sælger vores forretning

Hvis vi sælger eller omorganiserer vores forretning, deler vi dine oplysninger med den nye ejer.

Hvis du eller personen, der passer på dig, giver os tilladelse

Hvis du eller personen, der passer på dig, giver os tilladelse til at dele dine oplysninger i en bestemt forbindelse, deler vi dine oplysninger på den måde, som vi har beskrevet på det pågældende tidspunkt.

VIDERESENDELSE AF DINE OPLYSNINGER RUNDT OMKRING I VERDEN

Vi har kontorer verden over. Nogle gange har vi brug for at sende dine oplysninger til et andet land. Det er normalt til USA, hvor TT Games og vores hjælpere bruger dine oplysninger på den måde, som vi allerede har beskrevet i denne privatlivserklæring. Det er vigtigt at huske, at nogle lande ikke har lovgivning, der beskytter dine oplysninger på samme måde. Hvis du eller den person, der passer på dig, ønsker flere oplysninger om, hvordan vi sender dine oplysninger rundt omkring i verden, kan du kontakte os ved at bruge oplysningerne i afsnittet "Kontakt os" til sidst i denne privatlivserklæring.

VI VIL GERNE BESKYTTE DINE OPLYSNINGER

Vi træffer foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger, så andre ikke får adgang til dem. Vi sørger også for ikke at opbevare dine oplysninger for længe. Hvis vi skal bruge dine oplysninger til vores egne formål, opbevarer vi dine oplysninger i tre år, efter at du sidst kontaktede vores kundesupport eller interagerede med os. Nogle gange påbyder loven os at opbevare dine oplysninger i endnu længere tid. Vi kan være nødt til at opbevare dine oplysninger i længere tid for at beskytte dig og os.

PRIVATLIVSRETTIGHEDER OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER I CALIFORNIEN UNDER CCPA

 

Hvis du har brug for hjælp til at forstå afsnittet Privatlivsrettigheder og videregivelse af oplysninger i Californien under CCPA, bør du bede den person, der passer på dig, om at læse det højt og snakke med dig om det.

Dette afsnit – Privatlivsrettigheder og videregivelse af data i Californien under CCPA – blev senest opdateret den 1. juli 2020 og adresserer juridiske forpligtelser og rettigheder fastsat i California Consumer Privacy Act ("CCPA") og andre love, der kun gælder for indbyggere i Californien. Disse forpligtelser og rettigheder gælder for virksomheder, der driver forretning i Californien, og for indbyggere i Californien samt for oplysninger, der identificerer, vedrører, beskriver eller med rimelighed kan forbindes med eller med rimelighed kan knyttes til – direkte eller indirekte – forbrugere eller husstande i Californien ("californiske oplysninger"). De gælder for ikke oplysninger, der er blevet afidentificeret eller aggregeret som leveret af CCPA. 

 

CALIFORNISKE OPLYSNINGER INDSAMLET OG DELT AF OS

 

Dette afsnit indeholder de oplysninger, som indbyggere i Californien skal bruge for at gøre brug af deres rettigheder relateret til deres californiske oplysninger. Her er information om de californiske oplysninger, som vi har indsamlet fra og delt om forbrugere i året siden den seneste opdatering af dette afsnit.

 

 

Californiske oplysninger indsamlet af os

 

I det forgange år siden den seneste opdatering af dette afsnit har vi muligvis indsamlet californiske oplysninger inden for følgende kategorier:

 

 

Vi kan have indsamlet californiske oplysninger inden for disse kategorier til følgende forretningsmæssige eller kommercielle formål:

 

 

Vi kan have fået disse californiske oplysninger fra en bred vifte af kilder, herunder:

 

 

Videregivelse af californiske oplysninger:

 

I det forgange år siden den seneste opdatering af dette afsnit har vi muligvis videregivet californiske oplysninger inden for følgende kategorier til tredjeparter:

 

 

Vi har muligvis videregivet californiske oplysninger inden for følgende kategorier til tredjeparter:

 

 

DINE CALIFORNISKE PRIVATLIVSRETTIGHEDER TIL AT ANMODE OM AT FÅ OPLYST, HVILKE OPLYSNINGER VI INDSAMLER OG DELER OM DIG

 

Hvis du er bosiddende i Californien, giver CCPA dig ret til at anmode om visse oplysninger om vores praksis for californiske oplysninger. Du kan nærmere bestemt anmode om følgende:

 

 

Du kan indsende en anmodning til os om følgende yderligere oplysninger:

 

 

DIN RET TIL AT ANMODE OM SLETNING AF CALIFORNISKE OPLYSNINGER

 

Hvis du anmoder om det, sletter vi de californiske oplysninger, som vi har indsamlet om dig, medmindre det er nødvendigt for os at gemme oplysningerne for, at vi kan: levere et produkt eller en tjeneste til dig, som du har bedt om; opfylde en kontrakt, som vi har indgået med dig; opretholde vores systemers funktionalitet og sikkerhed; overholde eller bruge rettigheder i henhold til lovgivningen; eller bruge oplysningerne internt på måder, der er kompatible med den kontekst, som du har givet oplysningerne til os i, eller som er rimeligt i forhold til dine forventninger baseret på dit forhold til os.

 

VI SÆLGER IKKE DINE CALIFORNISKE OPLYSNINGER

 

SÅDAN GØR DU BRUG AF DINE CALIFORNISKE OPLYSNINGER

Du kan gøre brug af din ret til at anmode om adgang til eller sletning af dine californiske oplysninger ved at besøge vores privatlivscenter.  Du kan også kontakte os gratis på 833-WB-PRVCY (833-927-7829) eller TTY: 833-PRVCY-TT (833-778-2988). Så skal en agent nok hjælpe dig med at indsende en anmodning.  Disse anmodninger er generelt gratis. Når du indsender en anmodning, beder vi dig normalt om at oplyse en e-mailadresse, som vi derefter kontakter for at sikre os, at indsendelsen af anmodningen ikke er svigagtig.

 

Derudover bruger vi til adgangs- og sletningsanmodninger en verifikationstjeneste fra en tredjepart til at bekræfte, at du er den, som du siger, du er.  Det gør vores verifikationstjeneste ved at matche oplysninger, som du angiver, med tjenestens oplysninger om dig eller – hvis nødvendigt – at give dig mulighed for at indsende dokumenter, der beviser, hvem du er.

 

Hvis du er forælder til et barn under 13 år, kan du også indsende en anmodning på vegne af dit barn.  I så fald beder vi dig om at angive dit barns e-mailadresse, bekræfte din identitet og indsende en underskrevet formular, der giver os tilladelse til at gå videre med anmodningen om dit barns californiske oplysninger. 

 

Du kan også udpege en autoriseret agent til at indsende en anmodning på dine vegne.  Hvis du vil gøre dette, skal vi bruge enten (1) en gyldig fuldmagt eller (2) underskrevet skriftlig tilladelse fra dig.  I tilfælde af at din autoriserede agent får en underskrevet skriftlig tilladelse, har vi muligvis også brug for at bekræfte din identitet og/eller at kontakte dig direkte for at bekræfte tilladelsen til at gå videre med anmodningen.

 

Din autoriserede agent kan indsende en anmodning ved at kontakte os gratis på 833-WB-PRVCY (833-927-7829) eller TTY: 833-PRVCY-TT (833-778-2988).

 

VORES STØTTE TIL UDØVELSEN AF DINE DATARETTIGHEDER

 

Du har ret til ikke at blive behandlet diskriminerende, hvis du gør brug af nogen af de rettigheder, der er beskrevet i dette afsnit af privatlivspolitikken.  Vi har forpligtet os til at give dig kontrol over dine californiske oplysninger, og vi vil ikke stille dig dårligere, hvis du vælger at gøre brug af dine rettigheder.  

 

FORBRUGERE I CALIFORNIEN UNDER 16 ÅR

 

CCPA har specifikke regler for brugen af californiske oplysninger fra forbrugere under 16 år.  Det gælder især, hvis vi bevidst indsamler californiske oplysninger om en forbruger under 16 år. I så fald sælger vi – i overensstemmelse med CCPA – kun oplysningerne, hvis vi får tilladelse hertil.  Hvis forbrugeren er mellem 13 og 16 år, kan forbrugeren selv give denne tilladelse. Hvis forbrugeren er under 13 år, skal forbrugerens forælder eller værge give tilladelsen. Vi sælger ikke dine californiske oplysninger. 

 

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan vi behandler californiske oplysninger fra forbrugere under 16 år, eller hvis du har spørgsmål om vores praksis, kan du kontakte os på wmprivacy@warnermediagroup.com eller på WarnerMedia Privacy Office, 4000 Warner Blvd., Bldg. 160, Burbank, CA 91522, USA.

 

CALIFORNISKE FORBRUGERE UNDER 18 ÅR

 

Californiske brugere, der er oprettet som brugere af spillet, og som samtidig er under 18 år, kan anmode om at få fjernet indhold eller oplysninger, som de deler gennem spillet. Vi fjerner sådant indhold eller sådanne oplysninger, når vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen. Hvis du vil anmode om at få fjernet indhold eller oplysninger, som du har delt, kan du kontakte os på wmprivacy@warnermediagroup.com eller på WarnerMedia Privacy Office, 4000 Warner Blvd., Bldg. 160, Burbank, CA 91522, USA. 

 

Selvom vi fjerner det indhold eller de oplysninger, som du har delt, kan vi dog ikke fuldstændig forhindre, at dette indhold eller disse oplysninger bruges eller videregives af andre, eftersom delingen er foregået et offentligt tilgængeligt sted.  

 

OPDATERINGER

Fra tid til anden opdaterer vi muligvis denne privatlivserklæring. Vi fortæller dig om alle større ændringer af, hvordan vi bruger dine oplysninger ved at lave et opslag på vores hjemmeside eller sende dig eller den person, der passer på dig, en e-mail, hvis personen har kontaktet os. Vi synes, at du bør besøge denne side fra tid til anden, så du husker, hvordan vi beskytter dine oplysninger.

SÅDAN KONTAKTER DU OS

Hvis du eller den person, der passer på dig, har spørgsmål om denne privatlivserklæring, er I velkomne til at kontakte os. Du kan også bede om at få adgang til dine oplysninger, rette eventuelle fejl, bede os om at slette oplysninger eller i nogle tilfælde stoppe os fra at bruge dine oplysninger. Du kan endda bede os om at videresende din oplysninger. Hvis vi har bedt den person, som passer på dig, om tilladelse til at bruge dine oplysninger, kan denne person forhindre os i at bruge oplysningerne.

Hvis du vil i kontakt med os, kan du sende en e-mail til wmprivacy@warnermediagroup.com eller sende et fysisk brev til følgende adresse:

 

Warner Media Privacy Office

4000 Warner Blvd., Bldg. 160

Burbank, CA 91522, USA

Ring gratis til: 833-WB-PRVCY (833-927-7829) eller TTY: 833-PRVCY-TT (833-778-2988)